Раздел: Днешните и вечни проблеми на детството

Прохождането на детето – каква е ролята ни като родители?

прохождането при детето

Прохождането на детето, както и проговарянето, според историята на антропологията се разглеждат като революционни по своите последствия постижения на човека, които са станали негови неотменими атрибути, отделящи го от Повече »

Кога да започнем с обучението по грамотност?

грамотността

Грамотността (от гръц. gramma – буква), това е писаната реч и преди всичко четенето на тази „написана” в книгите реч. Засега, дори и в нашата компютъризирана ера, писмеността си остава най-великото изобретение на човечеството. Повече »

Как и защо да учим децата на труд?

за труда и възпитанието

Tрудът радва и възпитава с огромна сила. Може би това ще потвърдят много от представителите на вида Homo fabers и Homo sapiens (т.е. от вида “трудещ се човек” и „мислещ човек”), които за разлика от своя събрат Homo ludens („играещ човек”) отдавна Повече »

Разводът и децата: как да смекчим последиците?

разводите и децата

"Мъжът и жената може да не са сполучили в брака си. Успешен обаче може да бъде техният развод. С усилие, мъдрост и наставления те могат да почерпят от развода си зрялост, която бракът не е успял да им даде.”  – Д-р Луиз Деспърт, Повече »

Ревността в детска възраст

16439237583_2b29d17a74_z

Ревността е мъчително и болезнено чувство, чийто мотив е съперничеството. Едва ли има човек, който никога да не я е изпитвал, но последиците от нея могат да бъдат особено тежки, когато тя завладее детето. Родителите обикновено в Повече »

Билингвизмът в детска възраст

community-158529_640

Билингвизъм означава двуезичие, т.е. ползването на два езика от едно лице. Когато ползваните езици са повече от два, говорим за полилингвизъм и за хора полиглоти. Характерно за човека билингвист е, че обикновено владее в една и Повече »

Вундеркиндите и децата на новото хилядолетие. Дар или изпитание?

вундеркиндите

'Вундеркинд' е дума от немски произход, която на български буквално означава 'дете чудо'. За разлика от останалите деца, повече или по-малко надарени от природата, децата чудо демонстрират от по-ранна възраст и на значително Повече »

Адаптация и неадаптираност на днешните деца

baby-84626_640

Една от драмите на днешното време е масовото усещане за неадаптираност – за отчужденост и враждебност на социалната среда. Процесът на адаптация е неразривно свързан с процеса на развитието и всички трудности и проблеми във Повече »

Детството – самобитен и самоценен период от живота на човека

baby-367438_640

"Всички възрастни отначало са били деца, само че малко от тях помнят това" Антоан дьо Сент-Екзюпери Всеки възрастен е дошъл в своя сегашен живот от детството. „В началото бе Словото!”, но в началото на всички начала, дори и на Повече »

Днешните и вечни проблеми на детството

Проф. Фидана Даскалова

За нас професор Фидана Даскалова е символ на педагогическата ерудиция в България. Освен уважаван учител, лектор и професор, тя е активен писател: публикувала е повече от 23 книги в областта на педагогиката, методиката на Повече »