Monthly Archives: март 2014

Толерантност в класната стая

Изображение от ThinkStock

Вчера, 21 март, беше световният ден против расовата дискриминация. Това ме навежда на мисли за дискриминацията на база расов произход в българската образователна система и по-специално за отношението към и от страна на ромското Повече »

Равноправие в образованието?

Момичета с висококачествено образование могат да осъществят потенциала си, да изградят стабилни семейства, общества и демокрации.

Днес е 8-ми март, международният ден на жената. Денят води началото си от протестите на жени, най-вече в Европа и Северна Америка, които в началото на 20ти век се борят за правото си на глас, за подобряване на работните условия и за Повече »