Вашата чанта
0 0.00лв.

Музикалното образование на децата в първите седем години

19.80лв.

Учебник (печатен)

Предмет: Музика

Автор: Анастасия П. Атанасова-Вукова

Издадена: 2019 г.

ISBN: 978-954-791-295-3

Страници: 336

Размер: 70х100/16

Анастасия П. Атанасова-Вукова. Музикалното образование на децата в първите седем години. Учебник за студенти във ВУЗ

За книгата

В учебника се анализират съвременните проблеми, свързани с художественото и в частност музикалното развитие и образование на децата в първите седем години. Авторът представя концепция, методология, педагогика и дидактика на музикалното образование, в унисон със световните тенденции за единство на „култура–образование–изкуство“. Разкриват се музикално-психологическите особености на децата, теория на музикалното образование, представен е модел на музикално-педагогическа система.

Учебникът е предназначен за студенти бакалаври, магистри и докторанти от специалностите Педагогика на обучението по музика, Предучилищна педагогика и Начална педагогика, както и за учителите в детските градини и ясли, за родители и специалисти, които обичат децата и работят за тяхната кауза.

За автора

Проф. д-р Анастасия Петрова Атанасова-Вукова е учител, музикален ръководител (1948), научен сътрудник (1957), старши научен сътрудник (1976), доцент до Теория и методика на музикалното възпитание към филиала на СУ „Св. Климент Охридски“, Благоевград, професор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (1990) и професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от учебната 1992/93 г. Нейната широкопрофилна педагогическа дейост е насочена към музикалното развитие и възпитание през първите седем години години от живота на децата; влиянието на изкуството върху психическото развитие и възпитание на децата от ранната и предучилищна възраст; приемствеността във възпитанието и развитието на децата между семейството, детските ясли и детската градина.

Проф. Вукова е автор на 11 монографии, от които: „За музикалното възпитание на децата до тригодишна възраст“ (1965); „Развитие на музикалните способности в ранното детство“ (1984); „Вокално развитие и въпитание на децата“ (1986); „Психодиагностика на музикалността на децата от ранна и предучилищна възраст“ (1988); „Музикално възпитание в детската градина“ (1995); „Музикална психология“ (2014); „Музиката и детето – сборник научни студии и статии“ (2016).

 

Съдържание

Въведение

Част първа. Педагогика на музикалното образование

Глава първа. Художествено образование – методология на музикалното образование в първите седем години от живота на децата

Глава втора. Музикалното изкуство и детето

Глава трета. Теоретични основи на музикалното образование

Глава четвърта. Педагогическа система на музикалното образование

Глава пета. Психологически основи на музикалното образование

Част втора. Дидактика на музиканото образование

Глава шеста. Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности

Глава седма. Педагогическа технология на възприемане на музикалното изкуство

Глава осма. Педагогически технологии на музикално-изпълнителски дейности

Глава девета. Педагогическа технологи на музикално-творческата дейност

Глава десета. Подготовка на децата в предучилищна възраст за училище

Литература

Приложения

0
    0
    Виж чанта
    Чантата е празнаВърни се в магазин