Раздел: за родители

Прохождането на детето – каква е ролята ни като родители?

прохождането при детето

Прохождането на детето, както и проговарянето, според историята на антропологията се разглеждат като революционни по своите последствия постижения на човека, които са станали негови неотменими атрибути, отделящи го от Повече »

Кога да започнем с обучението по грамотност?

грамотността

Грамотността (от гръц. gramma – буква), това е писаната реч и преди всичко четенето на тази „написана” в книгите реч. Засега, дори и в нашата компютъризирана ера, писмеността си остава най-великото изобретение на човечеството. Повече »

Как и защо да учим децата на труд?

за труда и възпитанието

Tрудът радва и възпитава с огромна сила. Може би това ще потвърдят много от представителите на вида Homo fabers и Homo sapiens (т.е. от вида “трудещ се човек” и „мислещ човек”), които за разлика от своя събрат Homo ludens („играещ човек”) отдавна Повече »

Кърменето и високото IQ

baby-204185_640

Краткосрочните благоприятни ефекти на кърменето са доказани - майчината кърма съдържа вещества, които предпазват организма на бебето от болести. Особено полезни са дълговерижните полиненаситени мастни киселини, които Повече »

За необходимостта от летния преговор

kid-673584_640

Лятото е време за заслужена почивка и игри, но месеците, прекарани извън класната стая, могат да се окажат пагубни за значителна част от усвоените в предходната година знания. Проучвания в САЩ сочат, че деца, които не четат през Повече »

Разводът и децата: как да смекчим последиците?

разводите и децата

"Мъжът и жената може да не са сполучили в брака си. Успешен обаче може да бъде техният развод. С усилие, мъдрост и наставления те могат да почерпят от развода си зрялост, която бракът не е успял да им даде.”  – Д-р Луиз Деспърт, Повече »

Аутизмът по света и у нас

child-659283_640

Продължаваме темата за аутизма, която захванахме преди няколко седмици. Терминът „аутизъм“ може да бъде объркващ. От една страна той е общо название на спектър от нарушения, свързани с поведението, комуникационните и Повече »

Ревността в детска възраст

16439237583_2b29d17a74_z

Ревността е мъчително и болезнено чувство, чийто мотив е съперничеството. Едва ли има човек, който никога да не я е изпитвал, но последиците от нея могат да бъдат особено тежки, когато тя завладее детето. Родителите обикновено в Повече »

Да помагаме ли на децата с домашните?

homework

Докато съществуват спорове дали домашните действително помагат за усвояването на материала, много специалисти са на мнение, че дори и да не води до значително по-добър успех в училище, в дългосрочен план изпълнението на Повече »

Развитие на езиковите умения в ранното детство

baby-17342_640

Езикът е основно средство за себеизразяване.  Чрез думите човекът се свързва с другите, общува с околния свят, споделя мислите, чувствата и преживяванията си. Поради ключовата роля на езика все повече внимание се обръща на Повече »