Как да се справим с шумния клас

klasnata staia

Едно от най-големите предизвикателства в практиката на учителя е да поддържа реда и спокойствието в класната стая, за да създаде подходяща атмосфера за работа. Това се оказва особено трудно в ситуации, когато изглежда сякаш целият клас се е съюзил срещу преподавателя и потушава всичките му опити да възстанови контрола си над класната стая. Как да се справим с шумния клас?

Бъдете уверени в себе си

Приемете, че вие сте авторитетът в класната стая и се дръжте като такъв. Спечелете уважението на учениците си, като демонстрирате контрол над случващото се в класната стая. Говорете спокойно и бавно и не допускайте учениците ви да доловят нервност или несигурност – не разчитайте на тяхното разбиране, а на своята сила и компетентност да се справите с всички възможни трудности, изпречващи се на пътя ви.

Не крещете, за да въдворите тишина

Ако започнете да викате, показвате, че сте изгубили контрол над себе си и над класа. Учениците усещат това и е възможно да използват слабостта ви, да се подиграят с вас или просто да ви игнорират.

Не гонете учениците от час

Има същият ефект като крещенето – показва, че сте безсилни да се справите със ситуацията. Особено ако изгонения трябва да стои в коридора вместо да учи в час, наказанието се превръща по-скоро в награда, тъй като на практика го освобождавате от задълженията му и контрола си.

Установете ясно правилата в класната стая

От самото начало представете очакванията и изискванията си към учениците. Дайте да се разбере, че няма да допуснете хаос в часовете си. Можете да въведете система от символи и знаци, чрез които да комуникирате през годината – например да вдигате ръка с жълто или червено картонче, за да сигнализирате, когато шумът започне да излиза извън контрол или да си измислите сигнал, с който да показвате, че искате да привлечете вниманието (вместо да се надвиквате с целия клас).

Използвайте заплахите разумно

Когато се наложи да ги отправяте, те трябва да съдържат ясни условия. Обяснете на шумния клас какво искате от него, дайте на учениците точно определено време да изпълнят желанието ви и обяснете какви ще са последствията при неизпълнение. Например, заявете, че когато се обърнете след като сте написали заглавието на урока на дъската, искате да видите всички седнали мирно по местата си и да не чувате никакъв говор – в противен случай „нарушителите“ ще бъдат задържани след часа.

Успокойте учениците още преди да влязат в класната стая

Посрещнете ги на вратата, поздравете ги, разменете няколко думи с тях през междучасието и допускайте само прилично държащите се ученици до класната стая. Помолете превъзбудените и шумните деца да се успокоят и им обяснете, че няма да ги пуснете в часа си преди да започнат да се държат прилично. Ако се наложи, заявете, че ще ги задържите през междучасието, за да компенсират загубеното време.

Задайте задача на учениците с влизането в класната стая

Нека в началото на всеки час инструкциите за някакво упражнение (отнемащо до 10 мин.) да очакват учениците записани на дъската или напечатани на отделни листчета на всеки чин. С влизането си учениците ще трябва да се успокоят и концентрират, а също и да се настроят на подходяща вълна за учене.

 Автор: Мила Даскалова
Източници:
http://www.behavioradvisor.com/NoisyClassroom.html
http://www.edutopia.org/blog/30-techniques-quiet-noisy-class-todd-finley
http://teaching.monster.com/benefits/articles/3271-how-to-handle-a-noisy-class
http://eltnotebook.blogspot.com/2007/03/5-classroom-management-tips-to-silence.html

Оставете отговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *